Ứng dụng Laravel 5.2 hoàn chỉnh từ A đến Z Phần 5 – Sử dụng Bootstrap
Tiếp tục với series tự học lập trình Laravel 5.2 qua việc xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh từ A tới Z. Phần này sẽ tập trung cài đặt và sử dụng Bootstrap Framework để làm đẹp cho ứng dụng Web mà ta đang dày công xây dựng từng bước một. Bootstrap là framework nổi…

Ứng dụng Laravel 5.2 hoàn chỉnh từ A đến Z Phần 3 – Association
Như đã giới thiệu ở cuối bài trước của series lập trình Laravel 5.2 qua việc xây dựng ứng dụng Web từ A đến Z, phần này chúng ta sẽ tập trung vào xử lý tương tác giữa article và author với nhau. Chúng ta sẽ xây dựng thêm Model cũng như CSDL cho author và thiết lập…

Ứng dụng Laravel 5.2 hoàn chỉnh từ A đến Z Phần 2 – Validation và View
Ở phần đầu tiên của series học Laravel 5.2 bằng thực hành xây dựng web app, chúng ta đã cài đặt xong project và xây dựng một CRUD cơ bản. Bây giờ sẽ tiếp tục với phần 2. Ứng dụng Laravel 5.2 – Basic CRUD Validation Tạo mới article request để validate dữ liệu Chúng ta sẽ…

Hướng dẫn tạo một Package Laravel 5 đơn giản trong 10 bước
Cách chính thống để Laravel xây dựng thêm các tính năng cho ứng dụng mà nó phát triển đó chính là sử dụng Package Laravel. Package có thể là bất cứ thứ gì từ cách tuyệt vời để xử lý ngày tháng như Carbon, hoặc là một BDD testing framework hoàn chỉnh như Behat. Cũng phải hiểu rằng có nhiều loại…